Taxe participare
© România 2022


Taxe participare

165 de lei (include materialele congresului, cocktailul, pauzele de cafea din timpul congresului, 2 mese de prânz) 

275 de lei (se adaugă cele 3 nopți de cazare) 

Taxă adițională însoțitor: 220 lei (include 3 nopți cazare + mic dejun) 
 
Participanții își vor acoperi costurile de transport. 

În cazul lucrărilor cu mai mulți autori, taxa de participare va fi achitată de fiecare autor. 

Plata taxei se va face  către Asociația PRO UNIVERSITATE 1 DECEMBRIE 1918 din ALBA IULIA, cu sediul în Alba Iulia, Str. Unirii nr. 15-17, Corp C, Mansardă, cod fiscal  33887538, Cont  Lei RO45RNCB0003145211750001, deschis la Banca Comercială Română, reprezentată prin dl. Tamas Szora Attila, Președinte. 

Plata taxei de participare se face în perioada 30 iunie-30 iulie, numai după primirea acceptului din partea organizatorilor.