Informare GDPR
© România 2023

 

Informare GDPR

UNIVERSITATEA ,,1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA vă informează despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR). Categoriile de date personale ce sunt prelucrate de către Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia sunt: Nume, Prenume, Telefon, Email, Statut, Imaginea, Vocea. Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal: CONGRESUL NAȚIONAL AL ISTORICILOR ROMÂNI (Alba Iulia, 8-10 septembrie 2022) . Comunicăm aceste date către angajații operatorului cu drept de acces. Vă comunicăm că perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal este de 10 ani. Regulamentul menționat conferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează datele cu caracter personal: ”Dreptul de acces”, ”Dreptul la rectificare”, Dreptul la ștergerea datelor (“Dreptul de a fi uitat”), “Obligația operatorului de notificare privind rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal, “Dreptul la restricţionarea prelucrării”, “Dreptul la portabilitatea datelor”, “Dreptul de a se opune”, “Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.” Vom stabili măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dvs. cu caracter personal prelucrate; vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat și vom preveni încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația în vigoare. Pentru alte informații te poți adresa responsabilului nostru cu prelucrarea datelor, prin email la protectiadatelor@uab.ro. Prin participarea la activitate ați luat la cunoștință cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către UAB.